Notice

 • 日期
  No.
  標題
 • 13/03/2023
  2223/ECA/105
  中五級參觀迪士尼學習活動
 • 10/03/2023
  2223/ACC/114
  統一測驗事宜
 • 09/03/2023
  2223/SCH/113
  蔣翠琼基金會品學兼優獎學金
 • 07/03/2023
  20230307
  家長工作坊及親子活動
 • 06/03/2023
  體溫量度表
 • 01/03/2023
  2223/CAG/107
  中三升中四選科講座
 • 28/02/2023
  22-23/GUG/106
  中五級生命教育—模擬人生活動
 • 03/02/2023
  2223/ACC/92
  中四級取消補課事宜
 • 03/02/2023
  2223/ACC/91
  中六級2月13日起補課安排
 • 13/01/2023
  2223/SCH/83
  家長日面談安排
 • 10/01/2023
  2223/SCH/81b
  陸運會家長信(放寬防疫條例後 更新版 )
 • 20/12/2022
  2223/SCH/81
  陸運會家長信
 • 16/12/2022
  2223/ECA/79
  家長信(聖誕聯歡)
 • 13/12/2022
  2223/ACC/78
  中六模擬試安排
 • 08/12/2022
  2223/ECA/73 (畢業班匯演)
  多元校園生活計畫-畢業班匯演
 • 15/11/2022
  2223/ACC/61
  上學期考試事宜
 • 01/11/2022
  2223/DIS/54(Oct.)
  學生「自我改進計畫」22-23(第一期)事宜
 • 26/10/2022
  2223/SCH/51
  有關 31/10 起的上課安排
 • 24/10/2022
  2223/ECA/43
  「全方位學習日」家長信 (全校)
 • 12/10/2022
  2223/ACC/40
  2022-23 中六統一測驗事宜
頁面:
Top